Tour Trung Quốc | TN Tourist

Tour Trung Quốc

February 15, 2019
Tour đi Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ

Tour đi Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành:Thứ 3, 5 hàng tuần

Phương tiện: Máy bay

16.390.000 VNĐ

May 26, 2018
Tour đi Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ

Tour đi Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành:Chủ nhật hàng tuần

Phương tiện: Máy bay

15.390.000 VNĐ

May 26, 2018
Tour đi Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Tour đi Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 4N3Đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành:Thứ 5 & Chủ nhật hàng tuần

Phương tiện: Máy bay

11.539.000 VNĐ

December 8, 2017
Tour đi Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ

Tour du lịch Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn

October 30, 2017
Tour Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn - Trương Gia Giới

Tour Nam Ninh – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – Trương Gia Giới

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: Tháng 11: 5, 19, 26/11/2017 & Tháng 12: 10, 24, 31 /12/2017

Phương tiện: Máy bay

12.968.000 VNĐ